✨ Naročilnica je trenutno ODPRTA!
Košarica
0,00 €

Spodaj so objavljeni informativni splošni pogoji poslovanja za fizično trgovino. Vsakokrat veljavni splošni pogoji za fizično trgovino so objavljeni na vidnem mestu v fizični trgovini na sedežu družbe: Rifuzl d.o.o., Celovška cesta 111, 1000 Ljubljana.

Iščeš splošne pogoje za spletno trgovino?

I. Osnovi pojmi

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »pogoji«) opredeljujejo poslovanje prodajalne Rifuzl – trgovina brez plastične embalaže, Rifuzl d.o.o., Celovška 111, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »trgovina«).

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje poslovanja in odnose med končnimi kupci (v nadaljevanju »kupec/kupci«) in podjetjem Rifuzl d.o.o..

Splošni pogoji trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Za primere, ki niso opredeljeni v pogojih, se uporabljajo veljavni predpisi in zakonodaja v Republiki Sloveniji.

II. Cene in popusti

Vse cene na cenovnih označbah v trgovini vključujejo davek na dodano vrednost. Cene so določene s cenikom, ki ga sprejme vodstvo trgovine. Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obveščanja ter ob hkratni posodobitvi cenovnih označb.

Popuste določa vodstvo trgovine in so objavljeni v trgovini ob izdelkih oziroma cenovnih označbah.

Popusti in promocijske cene se ne seštevajo. Vse ponudbe s popusti oziroma promocijske ponudbe veljajo od datuma začetka do datuma zaključka trajanja, ki sta predhodno objavljena v promocijskih gradivih oziroma objavljena v trgovini ali na drug način s strani trgovine.

III. Plačilna sredstva in darilni boni

Kupec lahko v trgovini uporabi naslednja plačilna sredstva oziroma načine plačila:

 • gotovina (EUR),
 • plačilne kartice, izdane s strani pooblaščenih ponudnikov plačilnega prometa (tj. vse komercialno pogostejše bančne debetne kartice, kreditne kartice itd.),
 • darilni bon (ki ga izda trgovina, nekoriščen in datumsko veljaven),  
 • plačilo na poslovni račun podjetja (ob predhodnem dogovoru oziroma izdanem predračunu).

Darilni bon izda trgovina v predpisani obliki, z unikatno označbo (številko bona) in datumom veljavnosti. Darilni bon se lahko koristi samo v primeru vseh zgoraj naštetih elementov in do vključno navedenega dne veljavnosti.

Darilni bon se izda na podlagi protivrednosti prejetega drugega plačilnega sredstva. Vrednost bona pomeni bruto vrednost (z DDV). Darilnega bona ni možno zamenjati oziroma izplačati za drugo plačilno sredstvo. Darilni bon je treba koristiti v celotni vrednosti, ob nakupu manjše vrednosti se razlike ne vrača v drugem plačilnem sredstvu. Pri nakupu, katerega vrednost presega vrednost darilnega bona, je možno doplačilo z drugim plačilnim sredstvom.

IV. Reklamacije blaga in stvarne napake

Pravice glede vračil, reklamacij in stvarnih napak so določene z zakonodajo in pravili, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Za uveljavitev reklamacije se izpolni Obrazec 1.

V primeru nakupa izdelka s stvarno napako ali izročitvi napačnega izdelka, lahko kupec izdelek reklamira. Izdelek se lahko reklamira le ob predložitvi računa in izdelka samega prodajalcu v trgovini.

Hitro pokvarljivih izdelkov (hlajeni mlečni in veganski izdelki) ni možno reklamirati.

Osnovna presoja trgovine, kdaj gre za stvarno napako (povzetek po Zakonu o varstvu potrošnikov):

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je trgovina izročila izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Če trgovina po obravnavi ugotovi, da je kupec upravičen do reklamacije, ima kupec naslednje možnosti:

 • odpravo napake na blagu ali
 • vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vračilo plačanega zneska.

Vračilo plačanega zneska (delno ali v celoti) se izvede izključno na osebni račun kupca. Vračilo v gotovini ali drugi obliki plačilnega sredstva ni možno.

V. Vračila preplačil

V primerih, ko kupec za blago plača preveč, se izvede postopek kot je navedeno v nadaljevanju. Ti primeri so običajno:

 • pomotoma izroči več gotovine, kot je na izdanem računu oziroma mu prodajalec ne vrne pravilne vsote menjalnine,
 • ob plačilu s plačilno kartico na POS terminalu preveč zaračuna/odtipka,
 • drugi primeri neupravičenega preplačila.

Postopek v primeru, ko se napaka ugotovi neposredno po nakupu, to je brez vmesnega nakupa drugega kupca:

 • v primeru plačila z gotovino se kupcu vrne gotovinska razlika,
 • v primeru plačila s plačilno kartico – izvede se stornacija na POS terminalu.

Postopek v vseh ostalih primerih:

 • Kupec izpolni Obrazec 2: Vračilo preplačila, pri tem se navede številka računa, znesek razlike/preplačila, podatki o kupcu (ime, priimek, naslov in številka bančnega računa, kamor se preplačilo nakaže).
 • Trgovina najkasneje naslednji delovni dan povrne razliko na naveden račun.

Kupec mora vračilo gotovine prešteti takoj in morebitno nestrinjanje sporočiti prodajalki. Kasnejših reklamacij vračila gotovine ne upoštevamo.

VI. Uporaba meritvenih naprav in lastne embalaže/način prevzema blaga

V trgovini se uporabljajo merilne naprave, s katerimi se pravilno merijo prevzete/kupljene količine. Kupec je dolžan upoštevati pisna navodila, v primeru nejasnosti pa mu pri tem pomaga prodajalec.

V primeru napačne uporabe merilnih naprav lahko prodajalec pred zaključkom in plačilom nakupa kupca pozove k ponovni meritvi ali pa meritve izvede namesto njega.

V primeru uporabe lastne embalaže oziroma drugih pripomočkov, s katerimi kupec prevzame blago, trgovina ne prevzema odgovornosti za kakovost tovrstnega prevzema. Prav tako je kupec sam odgovoren za brezhibnost in higiensko primernost tovrstne embalaže oziroma pripomočkov.

VII. Pritožbe in spori

Trgovina spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in po vseh močeh izpolnjuje svoje dolžnosti.

Pritožbe se sprejema v elektronski obliki na elektronski naslov trgovina.siska@rifuzl.si.

VIII. Ostalo

Splošni pogoji so sprejeti dne 23. 12. 2018 in veljajo do preklica oziroma posodobitve. Trgovina je zavezana k varovanju vseh osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo in pravili.

V Ljubljani, 23. 12. 2018

Rifuzl d.o.o.
Primož Cigler, direktor


Priloge